Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Το πετρέλαιο...

Είχαμε Γενική Συνέλευση στην
πολυκατοικία...