Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Μηνύματα...

Τα μηνύματα πρός πολλούς αποδέκτες
έπρεπε να ήταν σημαδιακά...