Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Μητσάρα...

Viral γίνεσαι κάτι στην Αμερική,
στην Ελλάδα
γίνεσαι βούκινο...