Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Νικόλα Ψηλέ...

Ειλικρινά σου λέω, μην πιστεύεις
κανέναν!...