Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Δυόσμο...

Είμαι σε ηλικία που
όταν ακούω για δυόσμο... δεν σκέφτομαι το μοχίτο αλλά τα ντολμαδάκια.