Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Νικόλα Ψηλέ...

Πραγματικά ρε φίλε, είμαι από
τους πλέον μετριόφρονες...