Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Το γέλιο...

Το γέλιο κρύβει πάρα πολλά
πράγματα...