Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Ερευνες...

Επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι το
"Είμαι Έτοιμη σε Πέντε Λεπτά" της γυναίκας,

ισούται χρονικά με το
"Σε Πέντε Λεπτά Είμαι Σπίτι" του άντρα..