Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ευχαριστίες...

Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου...
καινούργιε γείτονα...

με το ξεκλείδωτο ρούτερ!