Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Αλήθεια...

Οσο απλό είναι να περιπλέξεις
τα πράγματα,

τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις.