Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Πισίνες

- Ποιά η ομοιότητα ανάμεσα
στις γυναίκες και στις πισίνες;
- Το κόστος συντήρησης είναι δυσανάλογο του χρόνου που περνάς μέσα τους...