Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Οι τρείς γριές

Ήταν τρεις γριές και συζητούσαν:
Λέει η πρώτη:
- Ξεχνάω πολύ!

Για να φανταστείτε, κάποιες φορές ανεβαίνω την σκάλα, και σταματάω, και σκέφτομαι: "Τώρα ανέβαινα ή κατέβαινα;"
Λέει η δεύτερη:
- Εγώ να δείτε. Είναι φορές που βάζω το ένα πόδι στο μπάνιο και λέω: "Τώρα έμπαινα ή έβγαινα;"
Λέει και η τρίτη:
- Εγώ ευτυχώς είμαι μία χαρά, να χτυπήσω ξύλο. Ε, ποιός είναι τέτοια ώρα;