Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Έξυπνες γυναίκες ...

Πώς καταλαβαίνεις ότι μια γυναίκα που μιλά
θα πει κάτι έξυπνο;
Αρχίζει με τη φράση: "Ο άνδρας μου είπε..."