Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Απόλυση κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας. Γίνεται;

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ωστόσο ο τρόπος που ασκεί το δικαίωμά του αυτό δεν πρέπει να είναι αντίθετος με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος λείπει από την εργασία του με αναρρωτική άδεια είναι νόμιμη.

Διαβάστε περισσότερα