Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Η φωτιά

-Μπαμπά, μπαμπαά
-Τι έγινε παιδί μου?
-Μπαμπά πήρε φωτιά το σπίτιι!

-Βγές έξω και σταμάτα να φωνάζεις μην ξυπνήσεις τη μάνα σου!