Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε ξανά το σεμινάριο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που διοργάνωσε το Ο.Ε.Ε.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, που παρατηρήθηκε από Μέλη-Λογιστές Φοροτεχνικούς αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους για το αντικείμενο της Φορολογίας Ακινήτων και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., το Ο.Ε.Ε. αποφάσισε την ανάρτηση των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων στο site του Επιμελητηρίου μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου 2014.