Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Προαιρετική η δημοσίευση ισολογισμών σε εφημερίδες

Μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που καθίσταται ως ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας θα δημοσιεύονται πλέον οι ισολογισμοί και κάθε εταιρική πληροφορία των επιχειρήσεων, ενώ η δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες καθίσταται απολύτως προαιρετική και η δημοσίευση σε ΦΕΚ θα γίνεται ατελώς ως και το τέλος του 2015.

Διαβάστε περισσότερα