Ντάνος, Μάριος είναι οι μόνοι σίγουροι για την τετράδα, σύμφωνα με όσα ακούγονται και